ProiecteProiectul Recuperare – Școală – Viitor este un proiect inițiat de asociație și finanțat de Raiffeisen Bank prin programul Raiffeisen Comunităţi și are ca scop Integrarea școlara si sociala a 40 de copii cu dizabilitati din Municipiul Turnu Magurele si 17 comune limitrofe.

Obiectivele proiectului:

1. Acordarea de servicii sociale specializate (consiliere psihologica, logopedie, kinetoterape, gimnastica recuperatorie), adaptate nevoilor copiilor cu dizabilitati implicati in proiect.

2. Integrarea scolara in invatamintul de masa a copiilor cu dizabilitati din comunitate si sustinerea lor pe timpul anului scolar şi pe perioada vacantelor.

3. Organizarea a 8 seminarii pe teme legate de domeniul dizabilitatii și importanța integrării școlare a copiilor speciali din comunitate.

Finanțator: Raiffeisen Bank prin programul Raiffeisen Comunităţi

Grup țintă: 

Copii cu dizabilitati din Municipiul Turnu Magurele si 17 comune limitrofe.

Buget proiect: 85.580 Lei


Proiectul Servicii Pentru … Viitor este un proiect inițiat de asociație și finanțat de Raiffeisen Bank prin programul Raiffeisen Comunităţi și are ca scop Integrarea sociala a copiilor cu dizabilități prin oferirea de servicii sociale de  recuperare și consiliere psihologica.

Obiectivele proiectului:

1. Oferirea de servicii sociale de recuperare și consiliere psihologica specifice fiecărui beneficiar

2. Îmbunătățirea abilităților sociale a interacțiunii și integrării în comunitate a copiilor cu dizabilități din Turnu Măgurele și comunele limitrofe

3. Consolidarea încrederii beneficiarilor în propriul potențial prin implicarea în activități sportive și de socializare

Finanțator: Raiffeisen Bank prin programul Raiffeisen Comunităţi

Perioada de implementare: 01.12.2014 – 30.11.2015

Grup țintă: 

Copii cu handicap din Municipiul Turnu Măgurele și 20 de comune limitrofe, Județul Teleorman

Beneficiari Direcți: 20 copii cu dizabilități, 20 de părinți ai copiilor cu dizabilități, 200 elevi

Buget proiect: 50.400 Lei.


Proiectul „Zâmbet pentru Copii II” este adresat copiilor cu afecțiuni medicale grave și are drept scop: Sprijinirea acestora pentru procurarea medicamentelor sau efectuarea tratamentelor de care au nevoie.

Beneficiari: 10 copii diagnosticaţi cu afecţiuni medicale grave

Obiectivele proiectului:

1. Sprijinirea beneficiarilor pentru procurarea medicamentelor de care au nevoie.

2. Sprijinirea beneficiarilor pentru efectuarea unor tratamente de recuperare şi reintegrare socială/şcolară.

Perioada de implementare: Ianuarie 2014 – Decembrie 2015

Bugetul proiectului: 60.000 Lei


Eu Merg ??? La Şcoală – este un proiect iniţiat de asociaţie şi finanţat de Raiffeisen Bank prin programul Raiffeisen Comunităţi ce are ca scop integrarea socială şi şcolară a copiilor cu dizabilităţi, prin înfiinţarea de servicii sociale specializate şi de tip educaţional.

Obiectivele proiectului:

1. Acordarea de servicii sociale specializate şi acreditate, adaptate nevoilor copiilor cu dizabilităţi implicaţi în proiect.

2. Integrarea în clase şcolare speciale a copiilor cu dizabilităţi ce nu pot face faţă în învăţământul de masa.

3. Integrarea şcolara în învăţământul de masa a copiilor cu dizabilităţi din comunitate şi susţinerea lor pe timpul anului şcolar şi pe perioada vacanţelor.

Finanţator: Raiffeisen Bank prin programul Raiffeisen Comunităţi

Perioada de implementare: 01.12.2013 – 30.11.2014

Grup ţintă: 25  de copii cu dizabilităţi din Municipiul Turnu Magurele şi comunele limitrofe,  judeţ Teleorman.

Buget proiect: 37.788 Lei.


Proiectul „Împreună în comunitate”  se adresează copiilor cu sindrom dawn şi autism şi are drept scop: Reducerea gradului de dependenţă faţă de membri familiei implicarea acestora în activităţiile centrului de zi precum şi crearea de metode adaptate la posibilităţile fiecaruia care să le faciliteze integrarea în comunitate.

Obiectivele proiectului:

1.Oferirea în cadrul centrului de zi a serviciilor sociale specializate/acreditate individualizate şi spcifice fiiecărui copil implicat în proiect.

2.Îmbunătăţirea abilităţilor sociale, a interacţiunii şi integrarii în comunitate a copiilor cu sindrom dawn şi autism din Municipiul Turnu Magurele şi 20 de comune limitrofe.

3.Consolidarea încrederii beneficiarilor proiectului în propriul potenţial, prin furnizarea de servicii sociale primare: activităţi sportive, socializare, consiliere psihologica, …

Finanţator: Raiffeisen Bank prin programul Raiffeisen Comunităţi

Perioada de implementare: 01.12.2012 – 30.11.2012

Grup ţintă: Copii cu sindrom dawn şi autism din Municipiul Turnu Magurele şi 20 de comune limitrofe.

Buget proiect: 38.040 Lei.


Proiectul „Zâmbet pentru Copii” este adresat copiilor cu afecţiuni medicale grave şi are drept scop: Sprijinirea acestora pentru procurarea medicamentelor sau efectuarea tratamentelor de care au nevoie.

Obiectivele proiectului:

1. Sprijinirea copiilor diagnosticaţi cu afecţiuni grave pentru procurarea medicamentelor de care au nevoie.

2. Sprijinirea copiilor aflaţi în dificultate, în urma unor afecţiuni medicale grave, pentru efectuarea unor tratamente de recuperare şi reintegrare socială/şcolară.

Grup ţintă: Copii diagnosticaţi cu afecţiuni medicale grave din judeţul Teleorman.

Perioada de implementare: Ianuarie 2012 – Decembrie 2013

Bugetul proiectului: 95.000 Lei


Finanţat de Raiffeisen Bank prin programul de granturi Raiffeisen Comunitati, proiectul  “Motivaţie şi Mobilitate pentru Independenţă în Comunitate” are ca scop – Instruirea persoanelor cu handicap locomotor, utilizatoare de scaun rulant sau cu mobilitate redusă, pentru a deveni membri activi ai societăţii prin deprinderea de abilităţi practice de viaţă independentă.

Obiectivele proiectului:

1. Îmbunătăţirea mobilităţii persoanelor cu handicap locomotor utilizatoare de scaun rulant prin furnizarea de servicii sociale acreditate de Recuperare Activă pentru deprinderea unor abilitaţi practice de viaţă independentă.

2. Recuperarea fizică a persoanelor cu handicap neuromotor prin furnizarea de servicii specializate, acreditate de kinetoterapie şi masoterapie pentru revalorizarea/maximizarea restantului funcţional al beneficiarilor.

3. Consolidarea încrederii persoanelor cu handicap fizic în propriu potenţial, prin furnizarea de servicii sociale primare: activităţi sportive în scaun rulant, socializare, consilierea psihologică şi legislativă.

Grup ţintă: – Persoane cu handicap fizic, utilizatoare de scaun rulant sau cu mobilitate redusă, din Municipiul Turnu Măgurele şi 17 comune limitrofe.

Perioadade Implementare: 01.12.2011 – 31.11.2012

Buget: 32.765 RON


Proiectul Centrul de Recuperare a Persoanelor cu Dizabilităţi Neuromotorii este iniţiat de asociaţie în parteneriat cu Primaria Municipiului Turnu Magurele şi Colegiul Naţional Unirea din Turnu Magurele şi funcţionează din luna Decembrie 2007 până în prezent, având drept scop: recuperarea persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, reducerea gradului de dependenţă faţă de membrii familiei şi integrarea socio-profesionala a acestora.

Activităţi derulate de către centru de recuperare:

– Distribuire de echipamente de mobilitate scaune rulante, tricicle pentru copii, cadre de mers, carje, orteze, ghete ortopedice.

– Iniţierea şi acordarea de servicii sociale primare şi specializate.

– Activităţi de socializare şi relaxare.

– Organizarea de stagii şi seminarii de instruire pentru viaţă independentă.

– Organizarea de sporturi adaptate pentru persoane cu handicap locomotor utilizatoare de scaun rulant sau cu mobilitate redusă.

– Organizarea de cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului.


Finanţat de Fundaţiile Olandeze pentru Europa Centrala şi de Est proiectul „Parteneriat pentru Integrare” a fost implementat în perioada 15 Mai 2007 / 30 Ianuarie 2008, şi a avut drept scop: sensibilizarea şi creşterea nivelului de cunoaştere al comunităţii cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi iniţierea unui model de informare a tinerilor din licee prin seminarii promovate de voluntari.

Obiectivele proiectului:

1. Instruirea bordului asociatiei.

2. Elaborarea unei baze de date care sa reflece situatia clara a numarului de persoane cu dizabilitati din zona de actiune a proiectului.

3. Infiintarea in Municipiul Turnu Magurele a unui centru de recuperare pentru persoane cu handicap locomotor.

4. Initierea unei campanii advocacy in liceele din Municipiul Turnu Magurele, prin sustinerea de seminarii pentru profesori si elevi despre despre rolul si importanta implicari tinerilor in actiuni de voluntariat.

5. Initierea unei campani de constientizare a autoritatilor publice locale si a populatiei, despre situatia si drepturile persoanelor cu dizabilitati din zona de actiune a proiectului.

BUGET: 9.500 EuroGo to Top