Sponsorizari si DonatiDonează 20% din impozitul pe profitul companiei

În baza Legii Sponsorizări (32/1994) puteţi încheia un contract de sponsorizare prin care să susţineţi activităţiile şi serviciile sociale acordate persoanelor cu dizabilităţi, de Asociaţia Motivaţi pentru Reuşită.

IMPOZITUL PE PROFIT al oricărei companii poate avea următoarea repartizare, conform Codului Fiscal.

– Extras din codul fiscal Titlul 2, Cap. II, articolul 21, alineatul (4) –

“CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
CAPITOLUL II: Calculul profitului impozabil
Art. 21: Cheltuieli
(4)Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
      p)cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minima precizată mai jos:
         1. 3 ‰ din cifra de afaceri;
         2. 20% din impozitul pe profit datorat.
      În limitele respective se încadreaza şi cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul construcţiei de localuri, al dotărilor, achiziţiilor de tehnologie a informaţiei şi de documente specifice, finanţării programelor de formare continuă a bibliotecarilor, schimburilor de specialişti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internaţionale;
(la data 01-Jan-2010 Art. 21, alin. (4), litera P. din titlul II, capitolul II modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanţa de urgenţă 109/2009).”

        – Este în limita a 3 ‰ din cifra de afaceri;
        – Nu depaşeste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Va propunem:
     – 80% către stat
     – 20% CĂTRE PROIECTUL “CENTRUL DE ZI” – Pentru copii cu dizabilităţi

Cum?

     Încheind un contract de sponsorizare cu Asociaţia Motivaţi pentru Reuşită.

Reflectarea în contabilitate a operatiunilor de sponsorizare.

Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de sponsorizare prin acordarea de numerar ? cash sau virament bancar.

6582 = %
“Donaţii şi subvenţii acordate”
531 (acordarea de numerar)
“Casa”
512 (virament bancar)
“Conturi curente la bănci”
Exemplu de calcul

CA (total venituri) = 100.000 lei
Cheltuilei = 80.000 lei
__________________________
Profit brut = 20.000 lei

Impozit aferent acestui profit (16%) = 3200 lei

3‰ din CA = 300 lei
20% din imp = 640 lei

Deci se poate dona suma de 300 lei

În contabilitate va apărea aşa:

CA (total venituri ) = 100.000 lei
Cheltuieli totale
(inclusiv sponsorizarea ) = 80.300 lei
________________________________
Profit impozabil = 19.700 lei + 300 lei (readăugam cei 300 pe care i-am scăzut mai sus din venituri) = 20.000 lei (ajungem deci la acelaşi profit pe care l-am fi avut dacă nu donam nimic)

Impozit 16% = 3200 lei

Din acest impozit se scad cei 300 lei acordaţi pt. sponsorizare şi se virează la stat 2900 lei

SPONSORIZĂRII, DEŞI ESTE O CHELTUIALĂ NEDEDUCTIBILĂ, NU I SE APLICA IMPOZIT 16%. SPONSORIZAREA ESTE TOTAL DEDUCTIBILĂ DIN IMPOZIT, DACĂ SE ÎNCADREAZĂ ÎN LIMITELE IMPUSE DE CODUL FISCAL (să nu fie mai mare de 3 ‰ din CA, şi de 20% din impozit)

Avantaje:
1. Nu costă nimic.
2. Companiile deţin controlul fondurilor, transparenţă.
3. Companiile pot influenţa gestionarea fondurilor.Go to Top